Contents ...
udn网络城邦
打电话
2016/01/30 00:28
浏览1,006
回响0
推荐82
引用0

                                  打电话

                                  【一】

                                             

                             《打电话给妈妈》

                             《 嘘,不敢给阿公听到.....

                               妈妈,阿公不给我饼干吃,好可怜ㄜ

                       …………………   …………………

                                  【二】

                                             

                                    妈妈,好想你,我要抱抱

                                    我都有乖乖听阿公话ㄜ

                  …………………   …………………

                               【三】

                                       《妈妈怎么都不接电话呢?》

                        《等著,等著,竟然睡著了!》

………………   ………………

《妈妈要来抱抱了ㄜ!》  真的吗!

 

有谁推荐more
全站分类:心情随笔 家庭亲子
自订分类:不分类
上一则: 耳背又耳鸣〈二〉
下一则: 身心安顿
你可能会有兴趣的文章: