Contents ...
udn网络城邦
中华佛教百科全书(十一) 续 二千九百七十五
2018/10/14 04:03
浏览110
回响0
推荐4
引用0
◎决择(梵nairvedhika,藏n%es-par-hbyed-pa)
决断简择之意。即以无漏圣智决断疑惑,
分别简择四谛之相。如《瑜伽师地论》卷十二
云(大正30‧336a)︰「诸无漏名决择分,极
究竟故,犹如世间珠瓶等物,已善简者名为决
择。」《俱舍论》卷二十三(大正29‧120a)
︰「决谓决断,择谓简择;决断简择谓诸圣道
,以诸圣道能断疑故,及能分别四谛相故。」
依《大乘阿毗达磨杂集论》卷六所述,决
择有谛决择、法决择、得决择、论义决择等四
种。又谛决择有苦集灭道四圣谛之别。此外,
《显扬圣教论》卷十九以下则举界事决择、谛
事决择、依止决择、诸静虑决择、觉分决择、
补特伽罗决择、果事决择、功德决择、依止大
乘决择等。
又,后世将简别宗义等之正邪,或断定疑
问,称为宗意决择。然此非以无漏圣智,故不
可谓为真决择。
■〔参考资料〕 《大乘阿毗达磨杂集论》卷十六;
《俱舍论光记》卷二十三;《成唯识论述记》卷九(末
);《瑜伽师地论略纂》卷十三。
有谁推荐more
全站分类:知识学习 档案分享
自订分类:佛法书堂

限会员,要发表回响,请先登入