Contents ...
udn网络城邦
元曲
2015/06/07 05:42
浏览1,108
回响0
推荐22
引用0

                                     写不出东东来

                                     下雨的天

                                     抄一首元曲混搭

                                     ********

                                     "越调小桃红"    盍西村

                                     戌楼残照断霞红

                                     只有青山送.

                                     梨叶新来带霜重

                                     望归鸿

                                     归鸿也被西风弄.

                                     闲愁万种

                                     旧游云梦

                                     回首月明中.  

                                     *******      

                                       喵猫的忆云梦,是软褥?鲜鱼?

                                       或曾有过主人的爱?

                                       我想,我努力的想.....

 

 

有谁推荐more
全站分类:休闲生活 其它
自订分类:不分类
发表回响

会员登入