Contents ...
udn网络城邦
李悝变法(咏史百九四)
2018/01/10 06:00
浏览608
回响0
推荐41
引用0

法家原始祖,能实想思团。

平籴衡粮价,从农地力刊。

人身凌害避,私产盗惩拦、

百姓无伤益,强兵国石磐。

 

①李悝ㄎㄨㄟ(前455年-前395年)又称李克,魏国安邑(今山西夏县)人。中国战国时代著名思想家。任魏国的相国,主持变法,其「重农」与「法治」结合的思想对商鞅、韩非影响极大。故一般认为他是法家的始祖。魏文侯于周贞定王二十四年(445)继位后,已实行中央集权的制度。周威烈王四年(422),任李悝为相国,主持魏国变法,吴起为西河郡令,西门豹为邺县令,对政治、经济、军事进行改革。进行「尽地力之教」,其发展农业生产,但主要为鼓励农民精耕细作,推广成功的耕作经验,提高粮食产量。李悝在经济方面,并且实行「善平籴」政策,国家在丰年以平价购买余粮,荒年以平价售出,以平抑粮价;政治上实行法治,废除维护奴隶主贵族特权的世卿世禄制度,奖励有功于国家的人,按照功劳和能力提拔官吏,如任命吴起为西河守,用西门豹治邺。变法后,魏国国力增强,成为战国初期强国之一。《法经》。 他还汇集当时各国法律编成六篇《法经》,包括盗法、贼法、囚法、捕法、杂法和具法,是中国古代第一部比较完整的法典,其内容主要阐述如何维持治安、缉捕盗贼、防止人民反叛及对犯罪者的判刑等等。六篇中,〈具法〉一篇为全书的目录。商鞅听说秦孝公雄才大略,便携带《法经》到秦国,以该书作他变法内容的蓝本,成就了历史著名的「商鞅变法」。《法经》现仅存篇目,内容虽已失传,但仍可于《秦律》及从今湖北省云梦县睡虎地发掘出的「秦简」中反映出一部分来。

②《史记卷四十四.魏世家》:魏文侯谓李克曰:「先生尝教寡人曰『家贫则思良妻,国乱则思良相』。今所置非成则璜,二子何如?」李克对曰:「臣闻之,卑不谋尊,疏不谋戚。臣在阙门之外,不敢当命。」文侯曰:「先生临事勿让。」李克曰:「君不察故也。居视其所亲,富视其所与,达视其所举,穷视其所不为,贫视其所不取,五者足以定之矣,何待克哉!」文侯曰:「先生就舍,寡人之相定矣。」李克趋而出,过翟璜之家。翟璜曰:「今者君召先生而卜相,果谁为之?」李克曰:「魏成子为相矣。」翟璜忿然作色曰:「以耳目之所睹记,臣何负于魏成子?西河之守,臣之所进也。君内以邺为忧,臣进西门豹。君谋欲伐中山,臣进乐羊。中山以拔,无使守之,臣进先生。君之子无傅,臣进屈侯鲋。臣何以负于魏成子!」李克曰:「且子之言克于子之君者,岂将比周以求大官哉?君问而置相『非成则璜,二子何如』?克对曰:『君不察故也。居视其所亲,富视其所与,达视其所举,穷视其所不为,贫视其所不取,五者足以定之矣,何待克哉!』是以知魏成子之为相也。且子安得与魏成子比乎?魏成子以食禄千锺,什九在外,什一在内,是以东得卜子夏、田子方、段干木。此三人者,君皆师之。子之所进五人者,君皆臣之。子恶得与魏成子比也?」翟璜逡巡再拜曰:「璜,鄙人也,失对,原卒为弟子。」

有谁推荐more
全站分类:创作 诗词
自订分类:历史长歌
你可能会有兴趣的文章:

限会员,要发表回响,请先登入