Contents ...
udn网络城邦
何 妨 试试
2018/01/14 12:59
浏览304
回响0
推荐6
引用0

 

                           天 冷 了      流鼻水了    打喷涕了

 

                                 按住   右脖子   动脉  筋络  处

                                               顺 上   按 下

                                                  必 有     一 酸痛 点

                                     用  大姆指   揉  那        酸痛点

                                               揉 至        酸痛   消失

                                                    立刻      鼻子   不流  鼻水

                                           将  鼻子   仍存   鼻水   清除

 

                                   就  这么   单简     ...  

                                                     试试    管用

                                                

                                               停止   流  鼻水   

                                                          人  轻松了

有谁推荐more
全站分类:时事评论 政治
自订分类:人文哲学
你可能会有兴趣的文章:
发表回响

会员登入