Contents ...
udn网络城邦
最新
热门
清明雨寒
2017/04/01 07:00

  飘峰雾透浥尘残 烟雨江深渡落单 几树桃梨沾柳絮 行音韵止夜琴寒

继续阅读...
浏览:12,229
回响:8
推荐:345
《归字谣》左慈
2017/03/31 07:00

真。 凡眼无明矇障尘。 慈修隐。 戏作满操臣。

继续阅读...
浏览:2,736
回响:0
推荐:167
醉香杯《回文诗》
2017/03/30 07:00

  柔杯掬醁醉香留 醁醉香留不落愁 愁落不留香醉醁 留香醉醁掬杯柔

继续阅读...
浏览:2,110
回响:0
推荐:122
《纥那曲》济仙
2017/03/29 07:00

  乱世不聊生。 化仙医幻承。 弃容于霸主。 修己境飞升。

继续阅读...
浏览:1,720
回响:0
推荐:89
《南歌子》孔明才
2017/03/28 07:00

  观星忧灾象。 祈禳灯斗开。 祭生盘命实难哉。 殊料魏延却是阻延来。   人渺何争运。 天循岂逆裁。 蜀尝继汉晦沉埋。 大殒英明计敌孔明才。

继续阅读...
浏览:1,999
回响:0
推荐:114
茉香《回文诗》
2017/03/27 07:00

  钗凝醉白茉香斋 白茉香斋掬梦怀 怀梦掬斋香茉白 斋香茉白醉凝钗

继续阅读...
浏览:1,723
回响:0
推荐:90
放敛《回文诗》
2017/03/26 07:00

  明光放敛自心清 敛自心清寂入宁 宁入寂清心自敛 清心自敛放光明  

继续阅读...
浏览:1,148
回响:0
推荐:58
醉柳《回文诗》
2017/03/25 07:00

  潇风醉柳系心桥  柳系心桥倚月漂 漂月倚桥心系柳 桥心系柳醉风潇

继续阅读...
浏览:997
回响:0
推荐:55
《朝中措》神算管辂
2017/03/24 07:00

奇相卜占管公明。神算智多星。 任运流知天命。驳封辞禄心清。 慧生貌丑。窍通无寿。觉透犀灵。 知不逆操枭性。叹兮福薄精英。

继续阅读...
浏览:1,248
回响:0
推荐:55
唱晚
2017/03/23 07:00

  谁伴晚风唱 独悲怀伤 美人蕉叶胡笳藏   夜泣梦单 醉三更 识途不知还   遥念琵琶阕 沁泉映碣 题柳拓朱边城月    

继续阅读...
浏览:4,708
回响:0
推荐:74
落梦深
2017/03/22 07:00

  见雨系千琴 追弦落梦深 行来归寂处 歇尽半生寻

继续阅读...
浏览:1,264
回响:0
推荐:61
《添声杨柳枝》常山赵子龙
2017/03/21 07:00

  蜀略常山赵子龙。卓仁忠。 布衣真才晾旁宗。实英雄。 银甲戟枪冲陷阵。谋奇准。 野台长阪说书红。戏词中。

继续阅读...
浏览:1,068
回响:0
推荐:58
醉樱
2017/03/20 07:00

樱绯向柳邀 映绿慕红摇 踩醉江天舞 行歌步晚逍

继续阅读...
浏览:1,315
回响:0
推荐:68
四季轮
2017/03/19 07:00

    粉落一季 是淡淡含香的回凝 在飘摇中牵引   掀起的裙叶 甩著珍珠舞步 逗笑了初开的菡萏   腼腆的顋颊 片片烙红 封存那永恒印记   剔透冰心 似漫天雪花精灵 邀梦来年春之祭  

继续阅读...
浏览:992
回响:0
推荐:54
《渔歌子》周公瑾
2017/03/18 07:00

  江流飞瀑渐歇弦。 倜傥挥洒万军先。 琴自若。笑谈闲。 指掌赤壁水云间。

继续阅读...
浏览:988
回响:0
推荐:52
听雨
2017/03/17 07:00

  残林听雨喧 品字对心言 恰话轩窗小 争来笑语掀

继续阅读...
浏览:1,186
回响:0
推荐:49
《西江月》惜英雄
2017/03/16 07:00

  演义风云如火。战兵神将奇多。 交英雄鬬阵干戈。夺戟兜鍪掺和。 慧眼识才孙策。智罗太史无他。 许千里马鲫江波。伯乐惜知几个。

继续阅读...
浏览:1,061
回响:0
推荐:55
沁墨无《回文诗》
2017/03/15 07:00

  湖烟碧沃黛眉殊 沃黛眉殊沁墨无 无墨沁殊眉黛沃 殊眉黛沃碧烟湖

继续阅读...
浏览:1,154
回响:0
推荐:58
淬茶《回文诗》
2017/03/14 07:00

  蓂茶淬碧炼龙灵 碧炼龙灵灿月星 星月灿灵龙炼碧 灵龙炼碧淬茶蓂

继续阅读...
浏览:1,007
回响:0
推荐:51
《破阵子》英雄结
2017/03/13 07:00

  战世乱功名夺。几人立将成侯。 兵众哪里能关羽睐。一定军山列虎彪。面朱气不休。 大丈夫缨盔结。隐埋怨伏藏忧。 谁识傲心弓首过。怎惜英雄嗔慢纠。平添铁粉愁。

继续阅读...
浏览:953
回响:0
推荐:54