Contents ...
udn网络城邦
作家简介

小说创作百余本。得奖记录:第二届海峡两岸网络原创文学大赛小说类优秀奖、第四届海峡两岸新媒体原创文学大赛小说类优秀奖

性别:
星座:水瓶座
居住地:亚洲
怎么找我:
加入网络城邦:2007/09/13 23:00
创作更新:2019/11/15 12:30
推荐人清单一年内共有 130 人推荐