Uppu's blog
原文网址:http://blog.udn.com/uppu/128276799
打印日期:2019/12/06
原味屋
2019/10/05 22:15:00


附近的泰国小吃店,听说还有点小名气,特地过来看看。品项非常多,店内干净整洁。

咖哩牛肉套餐打抛猪肉椒麻鸡肉套餐附赠的三样小菜汤或饮料二选一饮料是奶茶


每样都OK,虽不到优但可吃,尤其对上班族的中午套餐来说可以了。


ADD: 台北市合江街17巷8号                                      Tel: 2502 5728