Contents ...
udn网络城邦
上海散步_值得收藏
2014/06/11 08:17
浏览820
回响2
推荐50
引用0

你到过上海吗?美好的记忆啊!

按语 :上海散步(组图)作者不详。作品记录了上海的风土人情以及作者所见所忆所感,反映了平凡生活中上海的真实一面, 使上海人与外来人通过这批图文的介绍,对上海有了直接、直观的了解,也成为来沪人士的「导游图」;同时,也为上海这座国际大都市留下了历史演进、社会发展的轨迹。这些图片犹如一部史书和教科书,堪称上海的「清明上河图」。让我们向这位无名人氏表达深深的感谢和敬意!

 

上海散步(组图)1

上海散步(组图)2        上海散步(组图)3        上海散步(组图)4        上海散步(组图)5

上海散步(组图)6        上海散步(组图)7        上海散步(组图)8        上海散步(组图)9        上海散步(组图)10 

上海散步(组图)11      上海散步(组图)12      上海散步(组图)13       上海散步(组图)14      上海散步(组图)15

上海散步(组图)16      上海散步(组图)17      上海散步(组图)18       上海散步(组图)19      上海散步(组图)20

上海散步(组图)21      上海散步(组图)22      上海散步(组图)23      上海散步(组图)24       上海散步(组图)25

上海散步(组图)26      上海散步(组图)27      上海散步(组图)28       上海散步(组图)29      上海散步(组图)30

上海散步(组图)31      上海散步(组图)32      上海散步(组图)33       上海散步(组图)34      上海散步(组图)35

上海散步(组图)36      上海散步(组图)37      上海散步(组图)38       上海散步(组图)39      上海散步(组图)40

上海散步(组图)41      上海散步(组图)42      上海散步(组图)43       上海散步(组图)44      上海散步(组图)45

上海散步(组图)46      上海散步(组图)47      上海散步(组图)48       上海散步(组图)49      上海散步(组图)50

上海散步(组图)51      上海散步(组图)52      上海散步(组图)53       上海散步(组图)54      上海散步(组图)55

上海散步(组图)56      上海散步(组图)57      上海散步(组图)58       上海散步(组图)59      上海散步(组图)60

上海散步(组图)61      上海散步(组图)62      上海散步(组图)63       上海散步(组图)64      上海散步(组图)65

上海散步(组图)66      上海散步(组图)67      上海散步(组图)68       上海散步(组图)69      上海散步(组图)70

上海散步(组图)71      上海散步(组图)72      上海散步(组图)73       上海散步(组图)74      上海散步(组图)75

上海散步(组图)76      上海散步(组图)77      上海散步(组图)78       上海散步(组图)79      上海散步(组图)80

上海散步(组图)81      上海散步(组图)82      上海散步(组图)83       上海散步(组图)84     上海散步(组图)85

上海散步(组图)86      上海散步(组图)87      上海散步(组图)88       上海散步(组图)89      上海散步(组图)90

上海散步(组图)91      上海散步(组图)92      上海散步(组图)93       上海散步(组图)94      上海散步(组图)95

上海散步(组图)96      上海散步(组图)97      上海散步(组图)98       上海散步(组图)99      上海散步(组图)100

上海散步(组图)101     上海散步(组图)102     上海散步(组图)103      上海散步(组图)104     上海散步(组图)105

上海散步(组图)106

 

有谁推荐more
全站分类:不分类 不分类
自订分类:温馨分享
回响(2) :
2楼. thy (修门把特记 )
2014/06/11 15:16
谢谢你
真的 很赞!
1楼. 艾咪
2014/06/11 09:27
哇 !!
发表回响

会员登入